Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego 2016

Szanowni Państwo,

Działając zgodnie z § 23 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego  gorąco zapraszam wszystkich Członków PSP na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 marca (czwartek) 2016 r. w Audytorium Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie. Początek Zgromadzenia o godz. 12.00 w pierwszym (12.15 w drugim) terminie, a koniec nie później niż o godz. 13.30.

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wręczenie dorocznej Nagrody PSP im. Prof. Maksymiliana Pluty
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Roczne sprawozdanie Zarządu PSP (dostępne od 14.03.2016 na stronie PSP: http://photonics.pl/index.php/Raport_2016).
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Dyskusja i podjęcie uchwał o przyjęciu obu sprawozdań, w tym sprawozdania finansowego za rok 2015.
  8. Plan działalności Stowarzyszenia w roku 2016.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich. Składki można również uregulować przelewem na konto PSP nr 23 1020 1097 0000 7902 0098 7081 w banku PKO BP SA (http://photonics.pl/index.php/Membership).

Bezpośrednio po zebraniu, w godz. 13.30-16.00, w Auli Gmachu Fizyki PW odbędzie się impreza kończąca Międzynarodowy Rok Światła w Polsce LIGHT2015 (program wkrótce na stronie PSP) organizowana wspólnie przez PSP, Wydział Fizyki oraz Polską Platformę Technologiczną Fotoniki i sponsorowana prze UE, na którą serdecznie wszystkich Członków PSP zapraszam. W trakcie imprezy przewidziane są krótkie wykłady, prezentacja firm oraz catering.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Tomasz Woliński
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego