(1)
Gutowska, M.; Gawron, W.; Nowakowski, M.; Bielecki, Z.; Mikołajczyk, J.; Szabra, D. New Detection Modules for Free Space Optics. Photonics Lett. Pol. 2010, 2, pp. 88-90.