(1)
Petelczyc, K.; Ares Garcia, J.; Bará, S.; Jaroszewicz, Z.; Kołodziejczyk, A.; Sypek, M. Presbyopia Compensation With a Light Sword Optical Element of a Variable Diameter. Photonics Lett. Pol. 2009, 1, pp. 55-57.