(1)
Laskownicki, M.; Szczepanek, J.; Stepanenko, Y.; SkibiƄski, P.; Wasylczyk, P.; Nejbauer, M.; Radzewicz, C. Femtosecond Fiber CPA System in a Single Pass Configuration. Photonics Lett. Pol. 2014, 6, pp. 8-10.