[1]
K. Czajkowski, M. Leśniak, M. Kochanowicz, and J. Zmojda, “Optical properties of antimony-borate glass rods co-doped with Eu3+/Ag+ ions”, Photonics Lett. Pol., vol. 13, no. 4, pp. 94–96, Dec. 2021.