Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego 2013 PDF Print E-mail

Szanowni Państwo,

Działając zgodnie z § 23 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego (PSP) serdecznie zapraszam wszystkich Członków na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 7 marca (czwartek) 2013 r. w Audytorium Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej, ul Koszykowa 75 w Warszawie. Początek Zgromadzenia o godz. 12.00 w pierwszym (12.15 w drugim) terminie, a koniec nie później niż o godz. 14.00.

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Roczne sprawozdanie Zarządu PSP oraz podsumowanie kadencji w latach 2009-2013 (dostępne na stronie Stowarzyszenia http://photonics.pl/index.php/Raport_2009-2012).
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał o przyjęciu obu sprawozdań (w tym sprawozdania finansowego za rok 2012) i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Wybory nowych władz Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego (PSP) na lata 2013-2017:
  - zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Prezesa PSP
  - wybór Prezesa PSP
  - zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Zarządu PSP (6-9 osób)
  - wybór członków Zarządu PSP
  - zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PSP (3-5 osób)
  - wybór członków Komisji Rewizyjnej PSP
 9. Plan działalności Stowarzyszenia w nowej kadencji, a w szczególności w 2013 roku.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich.
Bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu, w godz. 14-15 odbędzie się spotkanie koleżeńskie w Auli Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Tomasz Woliński,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego

 
< Prev   Next >