Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego 2014 PDF Print E-mail
 
Szanowni Państwo, 

Działając zgodnie z § 23 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego  gorąco zapraszam wszystkich Członków PSP na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 13 marca (czwartek) 2014 r. w sali 111 Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie. Początek Zgromadzenia o godz. 12.15 w pierwszym (12.30 w drugim) terminie, a koniec nie później niż o godz. 14.00.

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA:
  1. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Roczne sprawozdanie Zarządu PSP (dostępne od 10.03.2014 na stronie PSP: http://photonics.pl/index.php/Raport_2014 ).
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja i podjęcie uchwał o przyjęciu obu sprawozdań, w tym sprawozdania finansowego za rok 2013.
  7. Plan działalności Stowarzyszenia w latach 2014-2015.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Podczas Walnego Zgromadzenia będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich. Składki można również uregulować przelewem na konto PSP nr 23 1020 1097 0000 7902 0098 7081 w banku PKO BP SA (http://photonics.pl/index.php/Membership ).

Bezpośrednio po zebraniu - ok. godz. 14.00 - serdecznie zapraszam na spotkanie koleżeńskie w Auli Gmachu Fizyki PW.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Tomasz Woliński
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego

 
< Prev   Next >