Raport roczny 2012 / Annual Report

 Działalność Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego w 2011 roku

Wydawanie e-czasopisma Photonics Letters of Poland (ISSN: 2080-2242)

 • 12 numerów; 190 prac opublikowanych w latach 2009-2011 (60 prac w 2011 r.)
 • 3 numery specjalne - redaktorzy gościnni: Vladimir Chigrinov (HKUST), Bogdan Kosmowski (PG), Andrzej Kowalczyk (UMK)
 • bazy: Scopus www.scopus.com/home/ Directory of Open Access Journals, www.doaj.org, Chemical Abstracts Service www.cas.org/
 • Photonics Letters of Poland w liczbach:

  rok 

  ilość
    nadesłanych   
  prac 

  liczba
    przyjętch   
  prac 

  odsetek
    odrzuconych   
  prac 

    przeciętny czas   
  od zgłoszenia
  do publikacji 

    zarejestrowani  
  czytelnicy 

  2009

  74

  64

  13,5% 

  28 dni

  99

  2010

  77

  66

  14,3%

   33 dni

  338

  2011

  80

  60

  25% 

  56 dni

  895

   ŁĄCZNIE:

   231

  190 

   17,8%

    

 Współorganizowanie konferencji:

 1. TAL 2011 - XIII krajowa konferencja: Światłowody i ich zastosowanie (Białowieża, 26-29.01.2011) http://we.pb.edu.pl/swiatlowody/
 2. IOS 2011 The 5th Conference Integrated Optics: Sensors, Sensing Structures and Methods (28.02-4.03.2011, Szczyrk), http://ios.polsl.pl/
 3. WILGA 2011 Symposium Photonics and Web Engineering: (23-29.05.2011, Wilga)
  http://wilga.ise.pw.edu.pl
 4. NOA 2011 - XI International Workshop on Nonlinear Optics Applications, (14-17.09.2011, Toruń)
  http://www.if.pw.edu.pl/~noa
 5. CLC 2011 XIX Conference on Liquid Crystals: Chemistry, Physics and Applications (19-23.09.2011, Międzyzdroje), http://www.clc2011.wat.edu.pl/

Inne ważne wydarzenia

 1. Nowe MOU pomiędzy PSP a SPIE na lata 2011-2012 podpisane w Brukseli dn. 24.02.2011 r.
 2. Fotonika w Krajowym Programie Badań, pismo Minister Barbary Kudryckiej z dn. 11.07.2011 r. w odpowiedzi na pismo PSP z dn. 27.06.2011 r.
 3. Wizyta profesora Perry Ping Shuma, Nanyang Technological University, (Singapur); wykład: "Novel Fiber-based Devices for Sensing Applications" (grant SPIE) w dn. 15.09.2011
 4. Podpisanie ramowej Umowy o Współpracy z Polska Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii dn. 10.11.2011 r.
 5. Nagrody PSP za najlepsze prezentacje studenckie podczas konferencji PSP: WILGA 2011 oraz  CLC 2011

252 członków PSP (stan z dnia 12.03.2012r.), w tym 15 członków SPIE oraz 12 SPIE Fellows, 6 studenckich sekcji SPIE (Warszawa, Toruń, Wrocław, Lublin, Gliwice, Gdańsk)

See also archival reports: