You are here

News

15th Anniversary Jubilee Symposium of the Photonics Society of Poland co-located with International Photonics Job Fair & IDL-2023

Friday, 12th May 2023

Warsaw University of Technology, Physics Building,
75 Koszykowa St, Warsaw 00-662

Final Program

845

Annual General Meeting of the Photonics Society of Poland (only for PSP members)

Auditorium

1000

Anniversary PSP Symposium (for all participants)

1000

Symposium Opening - Tomasz R. Woliński (PSP President)

Auditorium

1015

Prof. Bernard KRESS (SPIE President, Director, XR Hardware, Google Mountain view, CA USA)

“Volunteering for Scientific Community Services as an effective Career Boost in Optics and Photonics”

1045

Prof. Ulrike WOGGON (OPTICA Director, TU Berlin) “Lighting our future - The Impact of Optics and Photonics on a Global Economy”

1115

Dr. Claus ROLL (OPTICA Director, Europe) “Optica in Europe, exploring collaborations for the sake of its community and partners”

1200

Awards Ceremony and Opening of the International Photonics Job Fair (for all participants)
Competition for the best Science Club in the field of Optics and Photonics/student branch of SPIE/OPTICA/IEEE results

HALL

1230

Competition for the best International Photonics Job Fair Company presentation

1400

Networking Lunch (for all participants)

HALL

1600

Closing of the International Photonics Job FairExhibitors at the Photonics Job Fair:
FIBRAIN
FLUENCE
SHM SYSTEMS
E3 PHOTONICS
ŁUKASIEWICZ
CEZAMAT
SEARGIN
SYGNIS
OPTECBB
VIGO
SIGNIFYSponsors:


Annual General Meeting of the Photonics Society of Poland program is in attached pdf file (only in polish)

The best Science Club - Competition

Competition for the best Science Club in the field of Optics and Photonics / student branch of SPIE / OSA / IEEE (PL only)

Konkurs na najlepsze Koło Naukowe w obszarze Optyki i Fotoniki /studencki oddział SPIE/OSA/IEEE

Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne ogłasza konkurs na najlepsze Koło Naukowe Optyki i Fotoniki /studencki oddział SPIE/OSA/IEEE w roku 2022.
W konkursie rywalizować mogą Koła Naukowe lub oddziały studenckie (SPIE/OSA/IEEE) działające przy polskich uczelniach w obszarze optyki i fotoniki.
Wyróżnione Koło Nuakowe uzyska tytuł "Najlepsze Koło Naukowe roku 2022", dyplom oraz nagrodę pienieżną.
Wnioski prosimy przesyłać na adres: mwojtkowski@ichf.edu.pl do 15-03-2023.
Szablon wniosku i regulamin znajdują się w załącznikach poniżej.

Day of Photonics 2022

Day of Photonics 2022 meeting is held on Friday 21-10-2022.

Agenda:

1. Int. Day of Photonics

2. PSP finances

3. Information on activities in the field of photonics (PKOpto, PPTF, PhotonHub, IDUB-PW)

4. Conferences organized by PSP members in 2022/23

5. XV PSP anniversary (2023), Int. PSP Conference (SPIE, OPTICA, OSK....), Photonics Job Fair

6. PLP issues plan

7. Member affairs & other

Day of Photonics at ICTER International Centre for Translational Eye Research

Tomasz Woliński - Senior Member of Optica

Optica announced Senior Members for 2022, Tomasz Woliński is one of them ! A total of 170 Optica members have received the distinction of Senior Member, which recognizes their experience and professional accomplishment within the field of optics and photonics.
More information here

Advanced Photonics receives high IF & CS !

Advanced Photonics, published by SPIE and Chinese Laser Press, announces its first-ever Impact Factor and CiteScore rankings, both exceeding 13.

The journal's initial Impact Factor is 13.58, ranking it 5 out of 101 journals in Journal Citation Reports' (JCR) Optics category. The journal also received a CiteScore of 13.8, ranking it 12 out of 205 journals in the Atomic and Molecular Physics, and Optics category in the Scopus database.

Award for best master's thesis in optics and photonics

Polish Physical Society will give annually an award for "the best master's thesis in the field of optics and photonics".
[PL] Polskie Towarzystwo Fizyczne będzie przyznawało coroczną nagrodę za „Najlepszą pracę magisterską w zakresie optyki i fotoniki”.

More info here.

Walne Zgromadzenie PSF 2022

Program Walnego Zgromadzenia
Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego
w dniu 20. maja 2022

  1. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie Zarządu PSP za rok 2021 (http://photonics.pl/)
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja.
  7. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań (w tym sprawozdania finansowego za rok 2021) oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2021.
  8. Działalność Stowarzyszenia w 2022 r.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Photonics Job Fair

Date: 20-05-2022
Where: Warszawa, Koszykowa 75, Faculty of Physics.

10:00 Stands opening of the Photonics Job Fair
12:00-13:00 General meeting of PSF (Walne Zgromadzenie PSP) (Audytorium Wydziału Fizyki)
13:15 The ceremonial opening of the Photonics Job Fair , short presentations, films,...
14.00 Networking lunch
15.00 Photonics Job Fair closingExhibitors at the Photonics Job Fair:

The best Science Club - Competition

Competition for the best Science Club in the field of Optics and Photonics / student branch of SPIE / OSA / IEEE (PL only)

Konkurs na najlepsze Koło Naukowe w obszarze Optyki i Fotoniki /studencki oddział SPIE/OSA/IEEE

Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne ogłasza konkurs na najlepsze Koło Naukowe Optyki i Fotoniki /studencki oddział SPIE/OSA/IEEE w roku 2021.
Celem Konkursu jest wyróżnienie aktywności koła Naukowego działającego przy polskiej uczelni.
W konkursie rywalizować mogą Koła Naukowe lub oddziały studenckie (SPIE/OSA/IEEE) działające przy polskich uczelniach w obszarze optyki i fotoniki.
Wyróżnione Koło Nuakowe uzyska tytuł "Najlepsze Koło Naukowe roku 2021", dyplom oraz nagrodę pienieżną w wysokości 2000zł.
Wnioski prosimy przesyłać na adres: mwojtkowski@ichf.edu.pl do 04-05-2022.
Szablon wniosku i regulamin znajdują się w załącznikach poniżej.