Fotonika w projekcie Krajowego Programu Badan PDF Print E-mail

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą satysfakcją przesyłam odpowiedź Pani Minister Kudryckiej z dnia 11.07.2011 r. (na pismo naszego środowiska z dnia 27.06.2011 r.) uwzględniające FOTONIKĘ w projekcie Krajowego Programu Badań.

Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim PT Autorom uwag i listów przesyłanych drogą elektroniczną na mój adres oraz Zespołowi Redakcyjnemu (w składzie: A. Domański, Z. Jankiewicz, L. Jaroszewicz, A. Kowalczyk, R. Romaniuk i niżej podpisany) który w dniu 27.06, przez kilka godzin, ważył każde słowo pisma.

Życzę Państwu zasłużonego odpoczynku wakacyjnego.

Tomasz Woliński


Załączniki:
List PSP do MNiSW [141 KB]
Odpowiedź [342 KB]
PROJEKT Krajowego Programu Badań, rozdzial 3 [2 812 KB]
Zestawienie uwag do projektu [721 KB]

 

 
< Prev   Next >