S.P. Prof. Danuta Bauman PDF Print E-mail

25.08.2011 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 sierpnia 2011 r. odeszła od nas

Ś.P. Prof. dr hab. Danuta Bauman,  

członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, a wcześniej wieloletni członek Sekcji Polskiej SPIE, profesor zwyczajny na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, wybitny autorytet naukowy w dziedzinie optyki i fotoniki ciekłych kryształów oraz spektroskopii optycznej

Profesor Danuta Bauman była m.in. dziekanem Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej (1999-2005), kierownikiem Katedry Spektroskopii Optycznej (od 2005) oraz kierownikiem Zakładu Fizyki Ciekłych Kryształów (1993-1998). Współorganizowała i uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach poświęconych optyce i fotonice ciekłych kryształów oraz spektroskopii optycznej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą św. 26 sierpnia 2011 r. o godz. 9.00 w Kościele Opatrzności Bożej przy ul. Łowniańskiego w Poznaniu (na Piątkowie), a następnie godz. 11.00 na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

W osobie Ś.P. Profesor Danuty Bauman krajowe środowisko fotoniczne straciło nie tylko wybitnego naukowca i dydaktyka, ale przede wszystkim życzliwego i prawego Człowieka.

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie.
Tomasz Woliński

 
< Prev   Next >