Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego - 2011-02-18 PDF Print E-mail

Szanowni Państwo, 

Działając zgodnie z § 23 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego (Photonics Society of Poland) gorąco zapraszam wszystkich Członków PSP na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 lutego (piątek) 2011 r. w Audytorium Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowa 75 w Warszawie. Początek Zgromadzenia o godz. 12.00 w pierwszym (12.15 w drugim) terminie, a koniec nie później niż o godz. 14.00.

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Roczne sprawozdanie Zarządu PSP (dostępne na stronie PSP: http://photonics.pl/index.php/Raport_2011).
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja i podjęcie uchwał o przyjęciu obu sprawozdań, w tym sprawozdania finansowego za rok 2010.
  7. Plan działalności Stowarzyszenia w 2011 roku.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich. Składki można również uregulować przelewem na konto PSP nr 23 1020 1097 0000 7902 0098 7081 w banku PKO BP SA (http://photonics.pl/index.php/Membership).

Bezpośrednio po zebraniu serdecznie zapraszam na spotkanie koleżeńskie w Auli Gmachu Fizyki PW.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Tomasz Woliński
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego 

 
< Prev   Next >