Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego PDF Print E-mail

Działając zgodnie z § 23 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego (Photonics Society of Poland - PSP) serdecznie zapraszam wszystkich Członków na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 19 marca (czwartek) 2009 r. w Audytorium Fizyki Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej, ul Koszykowa 75 w Warszawie. Początek Zgromadzenia o godz. 12.00 w pierwszym (12.15 w drugim) terminie, a koniec nie później niż o godz. 14.00.

Raport: Działalność SP SPIE oraz PSP w latach 2006-2009 

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Roczne sprawozdanie Zarządu PSP oraz podsumowanie kadencji w latach 2006-2008
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja i podjęcie uchwał o przyjęciu obu sprawozdań (w tym sprawozdania finansowego za rok 2008) i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Wybory nowych władz Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego (PSP) na lata 2009-2012:
  • Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Prezesa PSP
  • Wybór Prezesa PSP
  • Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Zarządu PSP (6-9 osób)
  • Wybór członków Zarządu PSP
  • Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PSP (3-5 osób)
  • Wybór członków Komisji Rewizyjnej PSP
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Tomasz Woliński,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego

 
< Prev   Next >