You are here

TAL 2023

TAL 2023 - XX Konferencja „Światłowody i ich zastosowania”

Celem konferencji jest umożliwienie bezpośredniej dyskusji merytorycznej zespołów badawczych zajmujących się:

  • rozwojem technologii i wytwarzaniem włókien światłowodowych klasycznych i mikrostrukturalnych, kabli, światłowodów planarnych, elementów optyki zintegrowanej i mikrooptyki oraz czujników światłowodowych i optycznych
  • elementami techniki światłowodowej takimi jak sprzęgacze, złącza, wzmacniacze optyczne, urządzenia optyczne i optoelektroniczne do łączenia światłowodów ze źródłami i odbiornikami światła, multipleksery i demultipleksery itp.
  • zastosowaniami światłowodów zwłaszcza takimi, które wymagają ścisłej współpracy ze specjalistami wytwarzającymi światłowody, tory i kable optyczne, elementy techniki światłowodowej, optolektroniki i fotoniki
  • kształceniem w dziedzinie fotoniki w szkołach wyższych i średnich

Zamiarem organizatorów jest rozszerzenie tej dyskusji poprzez zaproszenie do wspólnych obrad zespołów badawczych z sąsiednich krajów, zwłaszcza wschodnich.

(11-14)-09-2023
Lublin, Poland
https://opticalfibers.umcs.pl/konferencja-tal-2023/