You are here

Walne Zgromadzenie 2017

Szanowni Państwo,

Działając zgodnie z § 23 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego gorąco zapraszam wszystkich Członków PSP na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 marca (czwartek) 2017 r. w Audytorium Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie. Początek Zgromadzenia o godz. 12.00 w pierwszym (12.15 w drugim) terminie, a koniec nie później niż o godz. 14.00.

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO:

1. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Wręczenie dorocznej Nagrody PSP im. Prof. Maksymiliana Pluty.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu PSP za mijającą kadencję (dostępne wkrótce na stronie PSP: http://photonics.pl/).
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał o przyjęciu obu sprawozdań (w tym sprawozdania finansowego za rok 2016) oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Wybory nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2017- 2021:
- zgłaszanie i przedstawienie kandydatów na Prezesa PSP,

- wybór Prezesa PSP,
- zgłaszanie i przedstawienie kandydatów na członków Zarządu PSP (6-9 osób),
- wybór
członków Zarządu PSP,
- zgłaszanie i przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PSP (3-5 osób),

- wybór członków Komisji Rewizyjnej PSP.
9. Plan działalności Stowarzyszenia w nowej kadencji, a w szczególności w roku 2017.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich. Składki zalecamy uregulować wcześniej przelewem na konto PSP nr 23 1020 1097 0000 7902 0098 7081 w banku PKO BP SA (http://p.photonics.pl/node/5).

Bezpośrednio po zebraniu w godz. 14.00-18.00, w Auli Gmachu Fizyki PW odbędzie Workshop on Photonics in Smart Farming and Foresting (www.pptf.pl/aktualnosci) organizowany wspólnie przez PSP, Wydział Fizyki, Polską Platformę Technologiczną Fotoniki oraz SGGW, na którą wszystkich Członków PSP serdecznie zapraszam. W trakcie imprezy odbędzie się ceremonia wręczenia nagród dla studentów fotoniki oraz przewidziane są krótkie wykłady i prezentacje oraz spotkanie koleżeńskie.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Tomasz Woliński
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego