You are here

Walne Zgromadzenie PSF 2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, które  w tym roku odbędzie się w formie zdalnej poprzez platformę MS Teams w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek).  Początek Zgromadzenia o godz 11.00 w pierwszym, a o godz. 11.15 w drugim terminie. Szczegółowy link  zostanie przesłany w terminie późniejszym.

Istnieje ograniczona możliwość uczestniczenia osobiście w obradach Walnego Zgromadzenia w Audytorium Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowej 75), przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Członkowie pragnący osobiście uczestniczyć w Zgromadzeniu proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie i rejestrację.

Poniżej zamieszczam proponowany program Walnego Zgromadzenia informując jednocześnie, że doroczny raport z działalności Stowarzyszenia dostępny będzie niebawem dostępny na stronie PSP.

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTONICZNEGO

  1. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Sprawozdanie Zarządu PSP za rok 2019 (http://photonics.pl/)
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  6. Dyskusja
  7. Podjęcie uchwał o przyjęciu obu sprawozdań (w tym sprawozdania finansowego za rok 2019) oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019
  8. Plan działalności Stowarzyszenia do końca kadencji
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie Zgromadzenia

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Tomasz Woliński,

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego